al contingut a la navegació Informació de contacte

Dades de la població d'Aspa

On és Aspa?

Poble aturonat a l'esquerra del riu Set, a 260 m. d'altitud i molt pintoresc. Està situat al sudest de la comarcal del Segrià i es troba en una zona de gran interès paisatgístic i amb una gran diversitat de flora i fauna. El 85% del terme municipal està inclòs dins la Zona d'Especial Protecció per als ocells (ZEPA) i l'espai de la Xarxa Natura 2000 de Mas de Melons-Alfés.

Partit judicial: Lleida
Comarca: El Segrià
Extensió: 10 km2
Altitud:    260 metres
Habitants:  221
Capital de comarca: Lleida
Distància a Lleida:  18 Km

Aspa

Codi
250365
Comarca
Segrià
Població
217
Superfície
10,21
Densitat
21,2
Altitud
256

Superfície (km²)

Municipi
10,21
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
21,2
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
111
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
106
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
217
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
118
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
57
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
15
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
217
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
63
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
28
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
111
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
55
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
106
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
175
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
12
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
30
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
217
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
188
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
29
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
217
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
93
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
18
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
111
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
95
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
106
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
4.244
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
4.090
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
4
Comarca
8.334
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
25
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
813
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
755
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
0
Comarca
1.568
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
2
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
42
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
27
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
12
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
15
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
6
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
96
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-3
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-4
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
0
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-17,94
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-17,94
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
218
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
208
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
201
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
128
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
218
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
24,7
Comarca
15,2
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
24,7
Comarca
32,6
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,5
Comarca
21,5
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
33
Comarca
30,7
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
172
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,9
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
180
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
68,9
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
184
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,8
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
50
Comarca
53.080
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
40
Comarca
43.415
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
90
Comarca
96.495
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
95
Comarca
102.410
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.645
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
7.440
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.225
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
75.815
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
2.915
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
825
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.630
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
9.790
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
15.160
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
16.820
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
24.265
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
25.340
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.700
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
7
Comarca
7.386
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
77
Comarca
46.530
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
772,83
Comarca
1.149,59
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
28
Comarca
19.893
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
31
Comarca
21.033
Catalunya
800.323

Total

Municipi
59
Comarca
40.926
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,4
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,8
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,1
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
5,2
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2,7
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
2,6
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
5,2
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
96
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
71
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
167
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
57,5
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
90,6
Comarca
91
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
223
Comarca
165.783
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
24.040
Comarca
45.335
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
144
Comarca
409
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
13.500
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.266
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
780
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
781
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
212
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
8
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
4
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
88
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
198
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
269
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
780
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
39
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
3
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
80
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
146
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
23
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
46
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
13
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
228
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,83
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
78,6
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
1.810
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74