al contingut a la navegació Informació de contacte

Dades de la població d'Aspa

On és Aspa?

Poble aturonat a l'esquerra del riu Set, a 260 m. d'altitud i molt pintoresc. Està situat al sudest de la comarcal del Segrià i es troba en una zona de gran interès paisatgístic i amb una gran diversitat de flora i fauna. El 85% del terme municipal està inclòs dins la Zona d'Especial Protecció per als ocells (ZEPA) i l'espai de la Xarxa Natura 2000 de Mas de Melons-Alfés.

Partit judicial: Lleida
Comarca: El Segrià
Extensió: 10 km2
Altitud:    260 metres
Habitants:  221
Capital de comarca: Lleida
Distància a Lleida:  18 Km

Aspa

Codi
250365
Comarca
Segrià
Població
221
Superfície
10,21
Densitat
21,6
Altitud
256

Superfície (km²)

Municipi
10,21
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
21,6
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
113
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
108
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
221
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
31.568
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
124
Comarca
141.615
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
32.068
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
16
Comarca
7.137
Catalunya
256.427

Població

Municipi
221
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
16.174
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
64
Comarca
74.432
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
28
Comarca
14.514
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
2.392
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
113
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
15.394
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
60
Comarca
67.183
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
17.554
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
4.745
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
108
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
176
Comarca
140.155
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
15
Comarca
25.440
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
30
Comarca
46.793
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
221
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
193
Comarca
169.699
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
28
Comarca
42.689
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
221
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
96
Comarca
83.015
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
17
Comarca
24.497
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
113
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
97
Comarca
86.684
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
18.192
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
108
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
4.047
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
3.915
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
2
Comarca
7.962
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
25
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
826
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
761
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
2
Comarca
1.587
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
5
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
557
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
5
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
9
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
8
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
5
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
8
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-13
Comarca
3.699
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,64
Comarca
1,93
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,15
Comarca
0,45
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,51
Comarca
1,48
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
218
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
208
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
201
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
128
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
218
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
25,3
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,1
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16,7
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
35
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
172
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,9
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
180
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
68,9
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,8
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
184
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
45
Comarca
48.765
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
40
Comarca
40.500
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
85
Comarca
89.270
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
90
Comarca
94.930
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.520
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
7.470
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.325
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
76.160
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
91.475
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
2.980
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
825
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.655
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
9.865
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
15.325
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
16.655
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
23.640
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
26.425
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.750
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
91.475
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
6
Comarca
7.374
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
77
Comarca
45.487
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
681,67
Comarca
990,4
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
29
Comarca
19.551
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
32
Comarca
20.558
Catalunya
783.019

Total

Municipi
61
Comarca
40.109
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,1
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
5,1
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
3,3
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
1,7
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
5,1
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
96
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
71
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
167
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
57,5
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
87,2
Comarca
91,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
224
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
23.951
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
144
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
11.555
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.311
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
780
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
781
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
212
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
8
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
4
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
88
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
198
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
269
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
780
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
39
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
3
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
146
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
23
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
46
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
13
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
228
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,83
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
78,6
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
1.810
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74